HOME ประวัติ บุคลากร สถานที่ ติดต่อ

กิจกรรม

6 กุมภาพันธุ์ 2563
โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการ ชัยสิทธ์ ผาจันทร์ มอบเกียรติบัตรให้กับครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปี 2562 ที่ผ่านมา 13 เหรียญทอง  3 เหรียญเงิน

อ่านเพิ่ม

 

ประกาศ