กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาคม 2563
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ.ที่ว่าการอำเภอแวงใหญ่

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ประกาศ