กิจกรรมโรงเรียน

รับท่านผู้อำนวยการวัชระ คงแสนคำ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ชาวแวงใหญ่วิทยาคมร่วมยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมคนใหม่ นักเรียนและคณะครูร่วมแสดงความยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการ วัชระ คงแสนคำ
ดูเพิ่ม

นักเรียนโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ส่งท่านผู้อำนวยการชัยสิทธิ์ ผาจันทร์
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ลูกนักเรียนชาวแวงใหญ่วิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ร่วมพิธี อำลา ส่งท่าน ผู้อำนวยการ ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชนบทศึกษา
ดูเพิ่ม