กลับไปเลือกโต๊ะใหม่

โต๊ะหมายเลข 1010ได้มีผู้จองเรียบร้อยแล้ว