กลับไปเลือกโต๊ะใหม่

โต๊ะหมายเลข 1006ได้มีผู้จองเรียบร้อยแล้ว