การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม
ระบบจะทำการเปิดรับ สมัคร ในวันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563

สำหรับผู้ที่ได้รับใบสมัคร จากทางผู้ใหญ่บ้านแล้ว
สามารถนำใบสมัคร ดังกล่าวมาป้อนข้อมูลในระบบได้ในวันที่กำหนด

ในกรณีที่ไม่ได้รับใบสมัคร หรือต้องการสมัคร ให้เตรียมข้อมูล ไว้ดังนี้
1. ทะเบียนบ้าน (ที่มีชื่อนักเรียนผู้สมัคร)
2. ทะเบียนบ้าน บิดา มารดา ผู้ปกครอง
3. ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1 ต. หรือ ปพ.1 ป. )

ตรวจสอบรายชื่อ ม.1

สรุปยอดผู้สมัครประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ จำนวน (ชาย) จำนวน (หญิง) รวม
3 พฤษภาคม 2563
16
16
32
4 พฤษภาคม 2563
10
10
20
5 พฤษภาคม 2563
7
2
9
6 พฤษภาคม 2563
4
7
11
7 พฤษภาคม 2563
6
3
9
8 พฤษภาคม 2563
4
1
5
9 พฤษภาคม 2563
2
2
4
10 พฤษภาคม 2563
1
0
1
11 พฤษภาคม 2563
3
5
8
12 พฤษภาคม 2563
10
5
15
รวมผู้สมัคร
63
51
114

 

ตรวจสอบรายชื่อ ม.4

สรุปยอดผู้สมัครประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่ จำนวน (ชาย) จำนวน (หญิง) รวม
3 พฤษภาคม 2563
7
18
25
4 พฤษภาคม 2563
4
8
12
5 พฤษภาคม 2563
3
6
9
6 พฤษภาคม 2563
1
3
4
7 พฤษภาคม 2563
0
0
0
8 พฤษภาคม 2563
1
3
4
9 พฤษภาคม 2563
2
2
4
10 พฤษภาคม 2563
0
0
0
11 พฤษภาคม 2563
0
2
2
12 พฤษภาคม 2563
2
2
4
รวมผู้สมัคร
20
44
64

จำนวน ผู้เข้าชม


วันที 31-05-2563
ระบบรับสมัครนักเรียน Ver 1.0
พัฒนาระบบโดย นายพรพนา พาโคกทม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม
E-mail:pornpana@wyk.ac.th Tel 0810499669